Rada Programowa

Rada Programowa UTW PS

Wojciech Wiśniowski – Przewodniczący Rady Programowej
Jan Sroka – Wiceprzewodniczący Rady Programowej
Leszek Walkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Programowej
Andrzej Protasewicz – Sekretarz Rady Programowej
Jarosław Lichacy – Członek Rady Programowej